Bedrijvendag Sneek 2017

Welkom op bedrijvendagsneek.nl

8 februari 2017 staan de deuren van meer dan 40 bedrijven in Sneek open voor jou en je medeleerlingen 4 HAVO van Bogerman en RSG Magister Alvinus.

De bedoeling van deze dag is tweeledig:

Je maakt kennis met beroepen binnen deze bedrijven op HBO-niveau. Dat kan je mogelijk helpen bij het kiezen van een vervolgopleiding. Je ziet wat bepaalde beroepen in de praktijk inhouden.
Je krijgt beter zicht op de mogelijkheden die het Sneker bedrijfsleven voor jou als toekomstige werknemer te bieden heeft. Misschien kun je later gaan werken bij een van deze bedrijven.

Deze dag is dus niet bedoeld als meeloopdag met een beroepsbeoefenaar of als gerichte kennismaking met een bepaalde bedrijfstak, maar wel als een oriëntatie op havo/hbo-beroepen bij Sneker bedrijven.

Je bezoekt 2 bedrijven. Voor elk bezoek is ongeveer 1 uur beschikbaar.

Het is de bedoeling dat je je voorbereidt op het bedrijfsbezoek en dat je tijdens de dag antwoord vindt op een aantal vragen. Bekijk voor je een definitieve keuze maakt ook de website van de bedrijven die je interesseren!

Zodra de inschrijving is afgerond ontvang je meer informatie via het e-mailadres dat je bij deze inschrijving opgeeft.

Klik hier om in te loggen.